Distriktsstyrelse

Ordförande Maria Haglund
maria.haglund(a)iogt.se

Vice Ordförande Johanna Wallin
johanna.wallin.uppsala(a)gmail.com

Sekreterare Rose-Marie Widlund
rosemarie.widlund(a)gmail.com

Vice Sekreterare Ana Mir Brittesland
ana.mir.Brittesland(a)gmail.com

Kassör Björn-Erik Tapper
tapper(a)iogt.se

Studieledare Roya Rabiei
roya_rabiei(a)hotmail.com

Ledamöter
John Sowe

 

Distriktsordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Uppsala län:
Even Landrö, even.landro(a)unf.se

Distriktsordförande för IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, Uppsala län:
Maria Haglund, maria.haglund(a)iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00