Länkar

Studenthemmet Arken  – Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem bildades 1889 och har sedan dess erbjudit Uppsalas studenter ett helnyktert boende. Helnykterhet krävs inte av de boende men det ger förtur vid ansökan. Alkohol och andra droger är helt förbjudna inom studenthemmets väggar.

K.R.I.S. – Kriminellas Revansch i Samhället riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället.

UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil!
UNF Uppsalas hemsida

IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis. Ledardriven verksamhet baserad på profilerna demokrati, drogfrihet, interantionell solidaritet och mänsklig miljö.
Junis Uppsalas hemsida

IOGT-NTO-förbundet

NSF – Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Drugsmart.com –  En webbsida om alkohol, narkotika och tobak (ANT). Här hittar du information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.

Drugnews – Nyhetsbyrå som bevakar drogområdet.

Sobernet –  ett nät för flera organisationer inom nykterhetsrörelsen. Du kan använda din vanliga webbläsare för att läsa e-post och delta i debatter.

Vuxna mot droger – Vuxna mot Droger är IOGT-NTO:s drogförebyggande sajt. Vi vill ge kunskap och redskap för alla som vill förebygga problem med alkohol och andra droger, oavsett om du är orolig förälder eller kommer i kontakt med problemen i din yrkesutövning.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00