Samarbeten för en bättre värld – tips 2

Tillsammanscafé

Tillsammans med andra förmår vi mer, och IOGT-NTO samarbetar ofta med andra goda aktörer. Bland annat med vårt studieförbund NBV som anordnar språkcafé för nyanlända.  TiIlsammans för Uppsala är en annan förening som arbetar för ett öppnare samhälle.

Av: , 2016-09-15

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00