Terminsstart Uppsala

Logga som TIFFJPEG

Läs här om hur det gick med nationspubrundan! Exakt hur gott är det med sprite, nyponsoppa och grädde?

www.terminsstart.uppsala.com

IOGT-NTO och UNF-distrikten i Uppsala län driver tillsamman s ett studentprojekt som arbetar under namnet Terminsstart Uppsala. Projektet syftar till att ta fram en handbok för inkluderande och välkomnande terminsstarter i studentstaden Uppsala samt att få studenter att diskutera alkoholnormen och reflektera över sin egen alkoholanvändning. Under våren arrangerades tankesmedjor i ämnen som antidiskriminering, krisberedskap och alkoholnormen. Ett antal studentaktörer, däribland exempelvis Uppsalas studentkår, Juridiska föreningen, Ultuna studentkår och recentiorskonventet (nationernas samarbetsorganisation) deltog. Projektet tog hjälp av diskrimineringsbyrån, universitetskyrkan och Fake Free med upplägget av träffarna, vilket uppskattades av såväl arrangörerna som deltagarna. Bland annat diskuterades vilka beteenden som är ok under fylla respektive nykterhet och om den normen är hälsosam. Tanken är att de tankar och insikter som kom fram under tankesmedjorna skall ligga till grund för arbetet med handboken.

Porjektledare var Rose-Marie Widlund.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00